KONTEKSTI
KULTURE

Studije iz humanistike i umjetnosti

Promocija u Muzičkom centru Crne Gore,
Podgorica, 7. mart 2024.

NOVOSTI

Pozivamo sve zainteresovane na svečano predstavljanje nedavno objavljenog prvog broja naučnog časopisa „Konteksti kulture: studije iz humanistike i umjetnosti“, koje će se održati u četvrtak, 7. marta, sa početkom u 19.00h, u Kamernoj sali Muzičkog centra Crne Gore u Podgorici.

O ovom izdanju će na promociji govoriti: mr Isidora Damjanović, poslovna direktorica JU Muzički centar Crne Gore, mr Dragana Ćetković, generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (u ime sufinansijera), mr Dobrila Vlahović, konzervatorska savjetnica (inače, generalna direktorka Direktorata za kulturnu baštinu Ministarstva kulture i medija), kao i urednici.

Nakon predstavljanja biće upriličen svečani koktel i svi posjetioci dobiće na poklon primjerak ove publikacije.

O ČASOPISU

Časopis Konteksti kulture: studije iz humanistike i umjetnosti pokrenut je sa ciljem da u fokus interdisciplinarnih i multidisciplinarnih humanističkih istraživanja – arheologije, istorije umjetnosti, istorije, etnologije, kulturne/socijalne antropologije, muzeologije, heritologije, muzikologije, književnosti, lingvistike... – postavi bogato kulturno nasljeđe nastalo na prostoru današnje Crne Gore, Balkana i Mediterana.

Premrežen uticajima različitih kultura i civilizacija koje su na njemu ostavile traga, ovaj prostor stoljećima je bivstvovao kao polje dinamične razmjene, u kome su se smjenjivale, premrežavale, međusobno nadilazile i asimilovale različite kulturološke paradigme, formirajući, lotmanovski rečeno, različite semiosfere, u kojima su se neprestano konstruisali, pomjerali i obnavljali različiti semiotički kodovi.

Dekodiranje tih kodova u datom prostoru i vremenu ne znači samo otkrivanje granica i semiotičkih sfera jednog svijeta koji je iščezao, već i načina na koji je on oblikovao i naš današnji.

iMPRESUM

Konteksti kulture: studije iz humanistike i umjetnosti

ISSN 3027-4222 (štampano izdanje)
ISSN 3027-4818 (elektronsko izdanje)

Izdavač:
Društvo za kulturni razvoj „Bauo“
Krš Medinski 1
85300 Petrovac na Moru
Crna Gora

Za izdavača: Dušan Medin

Naučni odbor: Eđidio Ivetić (Italija), Dragana Radojičić (Srbija), Boris Kavur (Slovenija), Martina Blečić Kavur (Slovenija), Tanja Petrović (Slovenija), Ljiljana Gavrilović (Srbija), Zlata Marjanović (Srbija), Koraljka Kuzman Šlogar (Hrvatska), Amra Šačić Beća (Bosna i Hercegovina), Nenad Vujadinović (Crna Gora), Edin Jašarović (Crna Gora)

Urednici: Dušan Medin i Stanka Janković Pivljanin

Kontakt:
kontekstikulture@gmail.com
www.kontekstikulture.me
www.bauo.me
Facebook: Konteksti kulture
Instagram: konteksti.kulture

Objavljeno uz podršku Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore u okviru Konkursa za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti u 2023. godini